वार्ता गोव्याची

🛑 Bulletin | वार्ता गोव्याची | 13 APRIL 2021

Bulletin | वार्ता गोव्याची | 13 APRIL | भाग ०१ गोवन वार्ता लाईव्हच्या YouTube चॅनेला Subscribe करा Bulletin | वार्ता गोव्याची | 13 APRIL | भाग ०२ गोवन वार्ता लाईव्हच्या YouTube चॅनेला Subscribe... अधिक वाचा

🛑 Bulletin | वार्ता गोव्याची | 12 APRIL 2021

Bulletin | वार्ता गोव्याची | 12 APRIL | भाग ०१ गोवन वार्ता लाईव्हच्या YouTube चॅनेला Subscribe करा Bulletin | वार्ता गोव्याची | 12 APRIL | भाग ०२ गोवन वार्ता लाईव्हच्या YouTube चॅनेला Subscribe... अधिक वाचा

🛑 Bulletin | वार्ता गोव्याची | 10 APRIL 2021

Bulletin | वार्ता गोव्याची | 10 APRIL | भाग ०१ गोवन वार्ता लाईव्हच्या YouTube चॅनेला Subscribe करा Bulletin | वार्ता गोव्याची | 10 APRIL | भाग... अधिक वाचा

🛑 Bulletin | वार्ता गोव्याची | 09 APRIL 2021

Bulletin | वार्ता गोव्याची | 09 APRIL | भाग ०१ गोवन वार्ता लाईव्हच्या YouTube चॅनेला Subscribe करा Bulletin | वार्ता गोव्याची | 09 APRIL | भाग... अधिक वाचा

🛑 Bulletin | वार्ता गोव्याची | 08 APRIL 2021

Bulletin | वार्ता गोव्याची | 08 APRIL | भाग ०१ गोवन वार्ता लाईव्हच्या YouTube चॅनेला Subscribe करा Bulletin | वार्ता गोव्याची | 08 APRIL | भाग... अधिक वाचा

🛑 Bulletin | वार्ता गोव्याची | 07 APRIL 2021

Bulletin | वार्ता गोव्याची | 07 APRIL | भाग ०१ गोवन वार्ता लाईव्हच्या YouTube चॅनेला Subscribe करा Bulletin | वार्ता गोव्याची | 07 APRIL | भाग ०२ गोवन वार्ता लाईव्हच्या YouTube चॅनेला Subscribe करा Bulletin | वार्ता गोव्याची | 07 APRIL | भाग... अधिक वाचा

🛑 Bulletin | वार्ता गोव्याची | 06 APRIL 2021

Bulletin | वार्ता गोव्याची | 06 APRIL | भाग ०१ गोवन वार्ता लाईव्हच्या YouTube चॅनेला Subscribe करा Bulletin | वार्ता गोव्याची | 06 APRIL | भाग... अधिक वाचा

🛑 Bulletin | वार्ता गोव्याची | 05 APRIL 2021

Bulletin | वार्ता गोव्याची | 05 APRIL | भाग ०१ गोवन वार्ता लाईव्हच्या YouTube चॅनेला Subscribe करा Bulletin | वार्ता गोव्याची | 05 APRIL | भाग... अधिक वाचा

🛑 Bulletin | वार्ता गोव्याची | 03 APRIL 2021

Bulletin | वार्ता गोव्याची | 03 APRIL | भाग ०१ गोवन वार्ता लाईव्हच्या YouTube चॅनेला Subscribe करा Bulletin | वार्ता गोव्याची | 03 APRIL | भाग... अधिक वाचा

🛑 Bulletin | वार्ता गोव्याची | 02 APRIL 2021

Bulletin | वार्ता गोव्याची | 02 APRIL | भाग ०१ गोवन वार्ता लाईव्हच्या YouTube चॅनेला Subscribe करा Bulletin | वार्ता गोव्याची | 02 APRIL | भाग... अधिक वाचा

🛑 Bulletin | वार्ता गोव्याची | 01 APRIL 2021

Bulletin | वार्ता गोव्याची | 01 APRIL | भाग ०१ गोवन वार्ता लाईव्हच्या YouTube चॅनेला Subscribe करा Bulletin | वार्ता गोव्याची | 01 APRIL | भाग... अधिक वाचा

🛑 Bulletin | वार्ता गोव्याची | 31 MAR 2021

Bulletin | वार्ता गोव्याची | 31 MAR| भाग ०१ गोवन वार्ता लाईव्हच्या YouTube चॅनेला Subscribe करा Bulletin | वार्ता गोव्याची | 31 MAR | भाग... अधिक वाचा

🛑 Bulletin | वार्ता गोव्याची | 30 MAR 2021

Bulletin | वार्ता गोव्याची | 30 MAR| भाग ०१ गोवन वार्ता लाईव्हच्या YouTube चॅनेला Subscribe करा Bulletin | वार्ता गोव्याची | 30 MAR | भाग... अधिक वाचा

🛑 Bulletin | वार्ता गोव्याची | 15 MAR 2021

Bulletin | वार्ता गोव्याची | 15 MAR| भाग ०१ गोवन वार्ता लाईव्हच्या YouTube चॅनेला Subscribe करा Bulletin | वार्ता गोव्याची | 12 MAR | भाग... अधिक वाचा

🛑 Bulletin | वार्ता गोव्याची | 14 MAR 2021

Bulletin | वार्ता गोव्याची | 14 MAR | भाग ०१ गोवन वार्ता लाईव्हच्या YouTube चॅनेला Subscribe करा Bulletin | वार्ता गोव्याची | 14 MAR | भाग... अधिक वाचा

🛑 Bulletin | वार्ता गोव्याची | 13 MAR 2021

Bulletin | वार्ता गोव्याची | 13 MAR | भाग ०१ गोवन वार्ता लाईव्हच्या YouTube चॅनेला Subscribe करा Bulletin | वार्ता गोव्याची | 13 MAR | भाग... अधिक वाचा

🛑 Bulletin | वार्ता गोव्याची | 12 MAR 2021

Bulletin | वार्ता गोव्याची | 12 MAR | भाग ०१ गोवन वार्ता लाईव्हच्या YouTube चॅनेला Subscribe करा Bulletin | वार्ता गोव्याची | 12 MAR | भाग... अधिक वाचा

🛑 Bulletin | वार्ता गोव्याची | 11 MAR 2021

Bulletin | वार्ता गोव्याची | 11 MAR | भाग ०१ गोवन वार्ता लाईव्हच्या YouTube चॅनेला Subscribe करा Bulletin | वार्ता गोव्याची | 11 MAR | भाग... अधिक वाचा

🛑 Bulletin | वार्ता गोव्याची |10 MAR 2021

Bulletin | वार्ता गोव्याची | 10 MAR | भाग ०१ गोवन वार्ता लाईव्हच्या YouTube चॅनेला Subscribe करा Bulletin | वार्ता गोव्याची |10 MAR | भाग... अधिक वाचा

🛑 Bulletin | वार्ता गोव्याची | 9 MAR 2021

Bulletin | वार्ता गोव्याची | 9 MAR | भाग ०१ गोवन वार्ता लाईव्हच्या YouTube चॅनेला Subscribe करा Bulletin | वार्ता गोव्याची | 9 MAR | भाग... अधिक वाचा

🛑 Bulletin | वार्ता गोव्याची | 8 MAR 2021

Bulletin | वार्ता गोव्याची | 8 MAR | भाग ०१ गोवन वार्ता लाईव्हच्या YouTube चॅनेला Subscribe करा Bulletin | वार्ता गोव्याची | 8 MAR | भाग... अधिक वाचा

🛑 Bulletin | वार्ता गोव्याची | 7 MAR 2021

Bulletin | वार्ता गोव्याची | 7 MAR | भाग ०१ गोवन वार्ता लाईव्हच्या YouTube चॅनेला Subscribe करा Bulletin | वार्ता गोव्याची | 7 MAR | भाग... अधिक वाचा

🛑 Bulletin | वार्ता गोव्याची | 6 MAR 2021

Bulletin | वार्ता गोव्याची | 6 MAR | भाग ०१ गोवन वार्ता लाईव्हच्या YouTube चॅनेला Subscribe करा Bulletin | वार्ता गोव्याची | 6 MAR | भाग... अधिक वाचा

🛑 Bulletin | वार्ता गोव्याची | 5 MAR 2021

Bulletin | वार्ता गोव्याची | 5 MAR | भाग ०१ गोवन वार्ता लाईव्हच्या YouTube चॅनेला Subscribe करा Bulletin | वार्ता गोव्याची | 5 MAR | भाग... अधिक वाचा

🛑 Bulletin | वार्ता गोव्याची | 4 MAR 2021

Bulletin | वार्ता गोव्याची | 4 MAR | भाग ०१ गोवन वार्ता लाईव्हच्या YouTube चॅनेला Subscribe करा Bulletin | वार्ता गोव्याची | 4 MAR | भाग... अधिक वाचा

🛑 Bulletin | वार्ता गोव्याची | 3 MAR 2021

Bulletin | वार्ता गोव्याची | 3 MAR | भाग ०१ गोवन वार्ता लाईव्हच्या YouTube चॅनेला Subscribe करा Bulletin | वार्ता गोव्याची | 3 MAR | भाग... अधिक वाचा

🛑 Bulletin | वार्ता गोव्याची | 2 MAR 2021

Bulletin | वार्ता गोव्याची | 2 MAR | भाग ०१ गोवन वार्ता लाईव्हच्या YouTube चॅनेला Subscribe करा Bulletin | वार्ता गोव्याची | 2 MAR | भाग... अधिक वाचा

🛑 Bulletin | वार्ता गोव्याची | 1 MAR 2021

Bulletin | वार्ता गोव्याची | 1 MAR | भाग ०१ गोवन वार्ता लाईव्हच्या YouTube चॅनेला Subscribe करा Bulletin | वार्ता गोव्याची | 1 MAR | भाग... अधिक वाचा

🛑 Bulletin | वार्ता गोव्याची | 28 FEB 2021

Bulletin | वार्ता गोव्याची | 28 FEB | भाग ०१ गोवन वार्ता लाईव्हच्या YouTube चॅनेला Subscribe करा Bulletin | वार्ता गोव्याची | 28 FEB | भाग ०२ हेही वाचा – 5 मिनिटांत 25 बातम्या | महत्त्वाच्या बातम्यांचा वेगवान... अधिक वाचा

🛑 Bulletin | वार्ता गोव्याची | 27 FEB 2021

Bulletin | वार्ता गोव्याची | 27 FEB | भाग ०१ गोवन वार्ता लाईव्हच्या YouTube चॅनेला Subscribe करा Bulletin | वार्ता गोव्याची | 27 FEB | भाग... अधिक वाचा

🛑 Bulletin | वार्ता गोव्याची | 26 FEB 2021

Bulletin | वार्ता गोव्याची | 26 FEB | भाग ०१ गोवन वार्ता लाईव्हच्या YouTube चॅनेला Subscribe करा Bulletin | वार्ता गोव्याची | 26 FEB | भाग... अधिक वाचा

🛑 Bulletin | वार्ता गोव्याची | 25 FEB 2021

Bulletin | वार्ता गोव्याची | 25 FEB | भाग ०१ गोवन वार्ता लाईव्हच्या YouTube चॅनेला Subscribe करा Bulletin | वार्ता गोव्याची | 25 FEB | भाग... अधिक वाचा

🛑 Bulletin | वार्ता गोव्याची | 24 FEB 2021

Bulletin | वार्ता गोव्याची | 24 FEB | भाग ०१ गोवन वार्ता लाईव्हच्या YouTube चॅनेला Subscribe करा Bulletin | वार्ता गोव्याची | 24 FEB | भाग... अधिक वाचा

🛑 Bulletin | वार्ता गोव्याची | 22 FEB 2021

Bulletin | वार्ता गोव्याची | 22 FEB | भाग ०१ गोवन वार्ता लाईव्हच्या YouTube चॅनेला Subscribe करा Bulletin | वार्ता गोव्याची | 22 FEB | भाग... अधिक वाचा

🛑 Bulletin | वार्ता गोव्याची | 21 FEB 2021

Bulletin | वार्ता गोव्याची | 21 FEB | भाग ०१ गोवन वार्ता लाईव्हच्या YouTube चॅनेला Subscribe करा Bulletin | वार्ता गोव्याची | 21 FEB | भाग... अधिक वाचा

🛑 Bulletin | वार्ता गोव्याची | 20 FEB 2021

Bulletin | वार्ता गोव्याची | 20 FEB | भाग ०१ गोवन वार्ता लाईव्हच्या YouTube चॅनेला Subscribe करा Bulletin | वार्ता गोव्याची | 20 FEB | भाग... अधिक वाचा

🛑 Bulletin | वार्ता गोव्याची | 19 FEB 2021

Bulletin | वार्ता गोव्याची | 19 FEB | भाग ०१ गोवन वार्ता लाईव्हच्या YouTube चॅनेला Subscribe करा Bulletin | वार्ता गोव्याची | 19 FEB | भाग... अधिक वाचा

🛑 Bulletin | वार्ता गोव्याची | 18 FEB 2021

Bulletin | वार्ता गोव्याची | 18 FEB | भाग ०१ गोवन वार्ता लाईव्हच्या YouTube चॅनेला Subscribe करा Bulletin | वार्ता गोव्याची | 18 FEB | भाग... अधिक वाचा

🛑 Bulletin | वार्ता गोव्याची | 17 FEB 2021

Bulletin | वार्ता गोव्याची | 17 FEB | भाग ०१ गोवन वार्ता लाईव्हच्या YouTube चॅनेला Subscribe करा Bulletin | वार्ता गोव्याची | 17 FEB | भाग... अधिक वाचा

🛑 Bulletin | वार्ता गोव्याची | 16 FEB 2021

Bulletin | वार्ता गोव्याची | 16 FEB | भाग ०१ गोवन वार्ता लाईव्हच्या YouTube चॅनेला Subscribe करा Bulletin | वार्ता गोव्याची | 16 FEB | भाग... अधिक वाचा

🛑 Bulletin | वार्ता गोव्याची | 15 FEB 2021

Bulletin | वार्ता गोव्याची | 15 FEB | भाग ०१ गोवन वार्ता लाईव्हच्या YouTube चॅनेला Subscribe करा Bulletin | वार्ता गोव्याची | 15 FEB | भाग... अधिक वाचा

🛑 Bulletin | वार्ता गोव्याची | 13 FEB 2021

Bulletin | वार्ता गोव्याची | 13 FEB | भाग ०१ गोवन वार्ता लाईव्हच्या YouTube चॅनेला Subscribe करा Bulletin | वार्ता गोव्याची | 13 FEB | भाग... अधिक वाचा

🛑 Bulletin | वार्ता गोव्याची | 12 FEB 2021

Bulletin | वार्ता गोव्याची | 12 FEB | भाग ०१ गोवन वार्ता लाईव्हच्या YouTube चॅनेला Subscribe करा Bulletin | वार्ता गोव्याची | 12 FEB | भाग... अधिक वाचा

🛑 Bulletin | वार्ता गोव्याची | 11 FEB 2021

Bulletin | वार्ता गोव्याची | 11 FEB | भाग ०१ गोवन वार्ता लाईव्हच्या YouTube चॅनेला Subscribe करा Bulletin | वार्ता गोव्याची | 11 FEB | भाग... अधिक वाचा

🛑 Bulletin | वार्ता गोव्याची | 10 FEB 2021

Bulletin | वार्ता गोव्याची | 10 FEB | भाग ०१ गोवन वार्ता लाईव्हच्या YouTube चॅनेला Subscribe करा Bulletin | वार्ता गोव्याची | 10 FEB | भाग... अधिक वाचा

🛑 Bulletin | वार्ता गोव्याची | 09 FEB 2021

Bulletin | वार्ता गोव्याची | 09 FEB| भाग ०१ गोवन वार्ता लाईव्हच्या YouTube चॅनेला Subscribe करा Bulletin | वार्ता गोव्याची | 09 FEB | भाग... अधिक वाचा

🛑 Bulletin | वार्ता गोव्याची | 08 FEB 2021

Bulletin | वार्ता गोव्याची | 08 FEB| भाग ०१ गोवन वार्ता लाईव्हच्या YouTube चॅनेला Subscribe करा Bulletin | वार्ता गोव्याची | 08 FEB | भाग... अधिक वाचा

🛑 Bulletin | वार्ता गोव्याची | 07 FEB 2021

Bulletin | वार्ता गोव्याची | 07 FEB| भाग ०१ गोवन वार्ता लाईव्हच्या YouTube चॅनेला Subscribe करा Bulletin | वार्ता गोव्याची | 07 FEB | भाग... अधिक वाचा

🛑 Bulletin | वार्ता गोव्याची | 06 FEB 2021

Bulletin | वार्ता गोव्याची | 06 FEB| भाग ०१ गोवन वार्ता लाईव्हच्या YouTube चॅनेला Subscribe करा Bulletin | वार्ता गोव्याची | 06 FEB | भाग... अधिक वाचा

🛑 Bulletin | वार्ता गोव्याची | 05 FEB 2021

Bulletin | वार्ता गोव्याची | 05 FEB| भाग ०१ गोवन वार्ता लाईव्हच्या YouTube चॅनेला Subscribe करा Bulletin | वार्ता गोव्याची | 05 FEB | भाग... अधिक वाचा

🛑 Bulletin | वार्ता गोव्याची | 04 FEB 2021

Bulletin | वार्ता गोव्याची | 04 FEB| भाग ०१ गोवन वार्ता लाईव्हच्या YouTube चॅनेला Subscribe करा Bulletin | वार्ता गोव्याची | 04 FEB | भाग... अधिक वाचा

🛑 Bulletin | वार्ता गोव्याची | 03 FEB 2021

Bulletin | वार्ता गोव्याची | 03 FEB| भाग ०१ गोवन वार्ता लाईव्हच्या YouTube चॅनेला Subscribe करा Bulletin | वार्ता गोव्याची | 03 FEB | भाग... अधिक वाचा

🛑 Bulletin | वार्ता गोव्याची | 02 FEB 2021

Bulletin | वार्ता गोव्याची | 02 FEB| भाग ०१ गोवन वार्ता लाईव्हच्या YouTube चॅनेला Subscribe करा Bulletin | वार्ता गोव्याची | 02 FEB | भाग... अधिक वाचा

🛑 Bulletin | वार्ता गोव्याची | 01 FEB 2021

Bulletin | वार्ता गोव्याची | 01 FEB| भाग ०१ गोवन वार्ता लाईव्हच्या YouTube चॅनेला Subscribe करा Bulletin | वार्ता गोव्याची | 01 FEB | भाग... अधिक वाचा

🛑 Bulletin | वार्ता गोव्याची | 30 JAN 2021

Bulletin | वार्ता गोव्याची | 30 JAN | भाग ०१ गोवन वार्ता लाईव्हच्या YouTube चॅनेला Subscribe करा Bulletin | वार्ता गोव्याची | 30 JAN | भाग... अधिक वाचा

🛑 Bulletin | वार्ता गोव्याची | 29 JAN 2021

Bulletin | वार्ता गोव्याची | 29 JAN | भाग ०१ गोवन वार्ता लाईव्हच्या YouTube चॅनेला Subscribe करा Bulletin | वार्ता गोव्याची | 29 JAN | भाग... अधिक वाचा

🛑 Bulletin | वार्ता गोव्याची | 28 JAN 2021

Bulletin | वार्ता गोव्याची | 28 JAN | भाग ०१ गोवन वार्ता लाईव्हच्या YouTube चॅनेला Subscribe करा Bulletin | वार्ता गोव्याची | 28 JAN | भाग... अधिक वाचा

🛑 Bulletin | वार्ता गोव्याची | 27 JAN 2021

Bulletin | वार्ता गोव्याची | 27 JAN | भाग ०१ गोवन वार्ता लाईव्हच्या YouTube चॅनेला Subscribe करा Bulletin | वार्ता गोव्याची | 27 JAN | भाग... अधिक वाचा

🛑 Bulletin | वार्ता गोव्याची | 26 JAN 2021

Bulletin | वार्ता गोव्याची | 26 JAN | भाग ०१ गोवन वार्ता लाईव्हच्या YouTube चॅनेला Subscribe करा Bulletin | वार्ता गोव्याची | 26 JAN | भाग... अधिक वाचा

🛑 Bulletin | वार्ता गोव्याची | 25 JAN 2021

Bulletin | वार्ता गोव्याची | 25 JAN | भाग ०१ गोवन वार्ता लाईव्हच्या YouTube चॅनेला Subscribe करा Bulletin | वार्ता गोव्याची | 25 JAN | भाग... अधिक वाचा

‘इन टू द डार्कनेस’ चित्रपटाला ‘सुवर्ण मयुर’

पणजी : ५१व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवातील (इफ्फी) सर्वोत्कृष्ट चित्रपटासाठीचा ‘सुवर्ण मयुर’ पुरस्कार डेन्मार्कच्या ‘इन टू द डार्कनेस’ चित्रपटाला प्राप्त झाला. रोख ४० लाख रुपये आणि सुवर्ण मयुर असं या... अधिक वाचा

🛑 Bulletin | वार्ता गोव्याची | 23 JAN 2021

Bulletin | वार्ता गोव्याची | 23 JAN | भाग ०१ गोवन वार्ता लाईव्हच्या YouTube चॅनेला Subscribe करा Bulletin | वार्ता गोव्याची | 23 JAN | भाग... अधिक वाचा

🛑 Bulletin | वार्ता गोव्याची | 22 JAN 2021

Bulletin | वार्ता गोव्याची | 22 JAN | भाग ०१ गोवन वार्ता लाईव्हच्या YouTube चॅनेला Subscribe करा Bulletin | वार्ता गोव्याची | 22 JAN | भाग... अधिक वाचा

🛑 Bulletin | वार्ता गोव्याची | 21 JAN 2021

Bulletin | वार्ता गोव्याची | 21 JAN | भाग ०१ Bulletin | वार्ता गोव्याची | 21 JAN | भाग... अधिक वाचा

🛑 Bulletin | वार्ता गोव्याची | 20 JAN 2021

Bulletin | वार्ता गोव्याची | 20 JAN | भाग ०१ Bulletin | वार्ता गोव्याची | 20 JAN | भाग... अधिक वाचा

🛑 Bulletin | वार्ता गोव्याची | 18 JAN 2021

Bulletin | वार्ता गोव्याची | 18 JAN | भाग ०१ Bulletin | वार्ता गोव्याची | 18 JAN | भाग... अधिक वाचा

IFFI 2021 | जबरदस्त ओपनिंग झालेल्या इफ्फीची शानदार फोटोस्टोरी

पणजी : 51 व्या इफ्फीची आज (शनिवार, 16 जानेवारी 2021) दणक्यात सुरुवात झाली. कोरोनामुळे लांबलेला इफ्फी अखेर आजपासून सुरु झालाय. गोव्याची शान असणाऱ्या इफ्फी अर्थात भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाकडे संपूर्ण... अधिक वाचा

Photo Story | विजया नाईक यांना अखेरचा निरोप

सोमवारी श्रीपाद नाईक यांच्या गाडीला अपघात झाला. या अपघातानं नाईक कुटुंबीयांवर मोठा आघात केला. श्रीपाद नाईक यांची पत्नी विजया नाईक यांचं या अपघातात निधन झालं. विजया नाईक यांच्या जाण्यानं अनेकांना धक्का बसला.... अधिक वाचा

Photo story | सक्रांतीआधी अतिक्रमण करणाऱ्यांवर संक्रांत, पालिकेची कारवाई

पणजी पालिकेतील हा पंंखा…. बंद असला तरी पणजीच्या मार्केटमध्ये काय चालतं, त्यावर याची नजर असते. आता हा पंखा म्हातारा झालाय. तो चालत नाही. पणजी पालिका एकवेळ कारवाई करण्यासाठी अतिक्रमण केलेल्यांना दणका देईल.... अधिक वाचा

आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे अस्वस्थ झाले आणि…

ब्युरो : शेळ- मेळावलीतील आयआयटी विरोधकांची सर्व प्रकारची राजकीय कोंडी तसेच संपूर्ण तालुक्यात त्यांना एकटे पाडण्यासाठीचे सगळे प्रयत्न करून झाल्यानंतरही हा वणवा दिवसेंदिवस भडकत चालल्याने वाळपईचे आमदार तथा... अधिक वाचा

गोवनवार्ता लाईव्हचा दणका! अखेर वादग्रस्त वटहुकुम रद्द- पाहा सविस्तर

ब्युरो : वर्षाच्या सुरुवातीलाच विषय गाजला तो पालिका कायद्याच्या नव्या वटहुकुमाचा. या वटहुकुमावरुन आक्रमक झालेल्या व्यापारी संघटनेनं मार्केट बंदचा इशाराही दिला. ज्या वटहुकुमामुळे राज्यातील व्यापारी... अधिक वाचा

उपराष्ट्रपतीजी ईमेल वाचा प्लीज !

पणजी : देशाचे उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू शनिवारी गोवा भेटीवर आलेत. त्यांचे 16 जानेवारीपर्यंत राज्यात वास्तव्य असेल. अलिकडेच राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद गोवा मुक्ती हिरक महोत्सवाच्या उदघाटनानिमित्त... अधिक वाचा

डायरेक्ट चंद्रार फेम एमजेच्या भावानं लिहिलेलं पत्र प्रत्येकानं वाचलंच पाहिजे!

ब्युरो : 4 जानेवारीला मुक्त पत्रकार आणि समाजसेवक महादेव जोशी यांचं निधन झालं. त्यांच्या निधनानं सगळ्यांनीच हळहळ व्यक्त केली. गेले अनेक दिवस आजारी असणाऱ्या महादेव जोशींच्या निधनाच्या वृत्तानं अनेकांच्या... अधिक वाचा

स्पेशल फोटोस्टोरी! असा होता आजचा संपूर्ण दिवस

आजच्या संपूर्ण दिवसात महत्त्वपूर्ण घडामोडी घडल्या. चला तर फोटोच्या माध्यमातून घेऊयात आजच्या महत्त्वाच्या घडामोडींचा खास आढावा… मुख्यमंत्र्यांना व्यापारी संघनटनेनं आपली बाजू समजावून सांगितली... अधिक वाचा

मेळावलीव्यतिरीक्त दिवसभरात घडल्या ‘या’ महत्त्वाच्या घटना

ब्युरो : राज्यात सलग दुसऱ्या दिवशी मेळावलीतील आंदोलनाचे पडसाद पाहायला मिळाले. मात्र मेळावलीसोबत इतरही महत्त्वपूर्ण घटना घडल्या. चला तर मग घेऊयात राज्यातील महत्त्वाच्या घडनांचा धावता आढावा.. १ सांगेतील ऊस... अधिक वाचा

बघाच! सत्तरी तालुक्याचं भूषण असलेल्या बर्वेबुवांची खास मुलाखत

ब्युरो : आपल्या गोव्यात एकापेक्षा एक जबरदस्त अशी माणसं आहे. त्यात सत्तरी तालुक्याचा नंबर पहिला लागतो, असं म्हणायलाही वाव आहेच. आपल्या सत्तरी तालुक्यातील सुप्रसिद्ध कीर्तनकार ह.भ. प.नारायण बुवा बर्वे... अधिक वाचा

अबब! हे काय गोवा अद्याप महाराष्ट्राचा जिल्हा ?

एकीकडे देशातलं सगळ्यात लहान आणि छोटं राज्य म्हणून गोव्यावर कौतुकाचा वर्षाव करायचा. देश स्वातंत्र्य होऊन 14 वर्षांनी मुक्ती मिळूनही गोव्याने साधलेल्या प्रगतीचे गुणगान गायचे आणि दुसरीकडे मात्र लहान राज्य... अधिक वाचा

फोटोस्टोरी | इयरएन्डसाठी आलेल्या पर्यटकांचा सोशल डिस्टन्सिंगला ठेंगा

किनारे पर्यटकांनी फुलले, पण मास्कचा पत्ता नाही! पर्यटकांना मास्कचं महत्त्व कोण पटवून देणार? मिरामारच्या किनाऱ्यावर वर्षाच्या शेवटच्या शनिवारी तोबा गर्दी जोडून आलेल्या सुट्टीमुळे राज्यात मोठ्या संख्येनं... अधिक वाचा

अजरामर | ‘ते’ 15 कलाकार ज्यांनी 2020मध्ये घेतला जगाचा निरोप

2020 हे वर्ष सगळ्यांसाठी विचित्र असं वर्ष राहिलं. या वर्षात अनेकांचा जीव गेला. या वर्षात मृत्यूचं महत्त्वाचं कारण ठरलं ते कोरोना. या कोरोनाच्या विचित्र वर्षात अनेक कलाकारही आपण गमावले. 2020 या संपूर्ण वर्षात... अधिक वाचा

गोवा मुक्तीदिनासाठी राजधानी सजली! पाहा तयारीची खास फोटोस्टोरी

आझाद मैदान सज्ज खास लेजर शो हुतात्मा स्मारकावर वीरांचं स्मरण सांस्कृतिक कार्यक्रमाचं भव्य व्यासपीठ, ४०० जणांच्या उपस्थितीत पार पडणार सोहळा व्यर्थ न हो बलिदान वाहतुकीत केलेल्या बदलामुळे अनेक भागात कोंडी... अधिक वाचा

गोवा मुक्तीची सहा गौरवशाली दशके

गोवा हे भारतातील एक लहान राज्य आहे. गोव्याला पोर्तुगीज राजवटीतून १९ डिसेंबर १९६१ रोजी मुक्त झाले आणि आता गोवा राज्य १९ डिसेंबर २०२० ते १९ डिसेंबर २०२१ पर्यंत आपले ६० वे वर्ष साजरे करीत आहे. या महत्त्वपूर्ण... अधिक वाचा

प्रसन्न ते मरणासन्न! माडांनी घेतला धसका

म्हापसा ते पणजी दरम्यान गिरी भागातून मार्गस्थ होताना रस्त्याच्या दुतर्फा असणारे डौलदार माड गोमंतकात दाखल होणाऱ्या पर्यटकांचे लक्ष वेधून घेतात. मात्र विकासाचा जसा महामार्ग रुंदावू लागला, तसा माडांनी जणू... अधिक वाचा

…अशी पार पडली मतमोजणी! पराभूत होण्यापासून ते जिंकण्यापर्यंतची फोटोस्टोरी

मतं मतपेटीतून बाहेर झेडपीची निवडणूक बॅलेट पेपरवर मतमोजणीवेळी उमेदवारांना धाकधूक एक एक मत महत्त्वाचं मतमोजणीचं आव्हानात्मक काम निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या खांद्यावर जबाबदारी निकालाची प्रतीक्षा पोलिसांचा... अधिक वाचा

किमयागार! मनोहर पर्रिकरांच्या दुसऱ्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या खास आठवणी

आजारी असतानाही कामाचा उत्साह तोच लोकांसोबत असलेला तगडा संपर्क मेरा परिवार भाजप परिवार अभियान राबवताना विविध कार्यक्रमांच्या लोकार्पण सोहळ्यातील उपस्थिती मुंबई आयआयटीमध्ये प्रमुख पाहुणे राजनाथ... अधिक वाचा

झेडपी कुणाची? जिल्हा पंचायत निवडणुकीची फोटो स्टोरी

ब्युरो : जिल्हा पंचायत निवडणुकीचं मतदान पार पडलं. या मतदानाचा निकाल सोमवारी जाहीर होणार आहे. या निवडणुकीची काही खास क्षणचित्रं… महिलांची मतदानाला हजेरी अनेकांनी पहिल्यांदाच बजावला मतदानाचा हक्क... अधिक वाचा

नरकासुरा रे नरकासुरा! नरकासुराची ही गोष्ट तुम्हाला माहीत आहे का?

ब्युरो : लेखक आणि इतिहासाचे अभ्यासक संजय सोनवणी यांनी नरकासुरावर एक फेसबूक पोस्ट लिहिली आहे. यामध्ये त्यांनी नरकासुराबाबत काही महत्त्वाच्या नोंदी केल्या आहेत. नरकासुराबाबत त्यांनी महत्त्वाची माहिती आणि... अधिक वाचा

बोल बिनधास्त | आगामी निवडणुकीसाठी भाजपचा जय भंडारी मंत्र?

ब्युरो : आगामी निवडणुकीला अवघे काही महिने बाकी आहे. अशात भाजपनेही निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर कंबर कसायला सुरुवात केली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर गोव्यातील भंडारी समाजाचा अजूनपर्यंत एकही मुख्ममंत्री का होऊ... अधिक वाचा

खळबळजनक! धारगळमधील बेकायदा जमीन व्यवहाराचा लवकरच पंचनामा

ब्युरो : गोवा गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने अलिकडेच मंजूर केलेल्या 7 प्रस्तावांत धारगळ येथील पंचतारांकित प्रस्तावाचा समावेश आहे. डेल्टा प्लेजर कॉर्प कंपनी, जी राज्यात कॅसिनो व्यवसाय चालवते त्या कंपनीकडून... अधिक वाचा

राज्यात निवडणुकांचं रणशिंग वाजलं! मुख्यमंत्री एक्शन मोडमध्ये

ब्युरो : राज्यात विधानसभा निवडणूकीला अद्याप १४ महिने बाकी आहेत पण एव्हानाच निवडणूक रणशिंग वाजले आहे. सगळ्याच राजकीय पक्षांची निवडणूकीसंबंधीची लगबग सुरू झाली आहे. गोवा फॉरवर्ड पक्षाने भाजपचे माजी आमदार... अधिक वाचा

बोल बिनधास्त | कोळसा गोव्याची राख करणार अशी भीती लोकांना का...

कोळसा वाहतुकीमुळे गोव्यात कसं प्रदूषण वाढतं, याची कल्पना अनेकांना आहेच. पण येऊ घातलेले प्रकल्पही कोळसा वाहतुकीला प्रोत्साहन देणारच आहेत. त्यामुळे कोळसा गोव्याचा बेचिराख करणार असल्याची भीती व्यक्त केली... अधिक वाचा

बोल बिनधास्त | मोले अभयारण्यातील प्रकल्प घातक ठरणार?

मोले अभ्यारण्य हे गोव्याला लाभलेलं वैभव. या अभयारण्यातील प्रकल्पाबाबत आम्ही चर्चा केली कॅप्टन विरीएटो फर्नांडिस यांच्यासोबत. त्यांनी या अभारण्यातील प्रकल्पांबाबत सांगितलेली माहिती काळजी करायला लावणारी... अधिक वाचा

बोल बिनधास्त | गोंयकरांवर प्रकल्प लादले जातायत का?

गोव्यात अनेक प्रकल्प येऊ घातले आहेत. त्यांची पायाभरणीही होते आहे. अशातच गोव्यातील अनेकांचा काही प्रकल्पांना कडाडून विरोध होताना पाहायला मिळतो. हा विरोध न जुमानता गोव्यात प्रकल्प लादले जात आहेत? कायदा... अधिक वाचा

बोल बिनधास्त | नव्या प्रकल्पांमुळे गोव्याच्या पर्यटनला फटका बसणार?

ब्युरो : गोव्यामध्ये गेल्या काही वर्षात नवनवे प्रकल्प वेगानं सुरु झालेत. या प्रकल्पांमुळे गोव्याच्या पर्यटनावर कोणता परिणाम होणार आहे? पर्यटनासोबत पर्यावरणावर कोणता परिणाम होणार आहे? नव्या प्रकल्पांना... अधिक वाचा

गोवा आणि गाईबद्दल ठाकरेंचं खळबळजनक वक्तव्य!

ब्युरो : मुंबईत शिवसेनेचा दसरा मेळावा पार पडला. या मेळाव्यात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी भाजपवर घणाघाती टीका केली. यावेळी त्यांनी गोव्यासंदर्भात एक महत्त्वाचं वक्तव्य केलं. गोव्यात गोवंश हत्या बंदी... अधिक वाचा

कोकण मरीन क्लस्टरची वेर्ण्यात पायाभरणी… कशासाठी? कोणासाठी? वाचा!

वास्कोः वेर्णा औद्योगिक वसाहतीत होऊ घातलेल्या देशातील पहिल्या ‘कोकण मरीन क्लस्टर’ प्रकल्पाची पायाभरणी दसऱ्याच्या शुभमुहूर्तावर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते करण्यात आलीय. रस्ते परिवहन व... अधिक वाचा

दसरा कसा होणार हासरा? आपलं घर सजवणाऱ्या फुलं विक्रेत्यांचा दसरा कोमेजलेलाच!

ब्युरो : राज्यात सगळीकडे उत्साहात दसरा साजरा होत आहे. पण या सगळ्यात एक वर्गाचं मोठं नुकसान झालं आहे. हा वर्ग आहे फुल विक्रेत्यांचा. बाजारात फुल विक्रेत्यांचं प्रचंड मोठं नुकसान झालं आहे. दुसऱ्याच्या... अधिक वाचा

म्हादईचं राजकारण, आणि तुम्ही आम्ही…

पणजी : म्हादई वादावर ऍड अरविंद दातार हे सरकारची बाजू मांडत होते. त्यांना हटवण्यात आलं आहे. त्यांनी राज्य सरकारला अपेक्षित अशी कामगिरी न केल्यानं त्यांना हटवण्यात आलं आहे. म्हादईचं पाणी पळवण्यास आतूर... अधिक वाचा

Special Report | कांद्याचा वांदा, भाज्या महागल्या? सामान्यांनी आता खायचं काय?

ब्युरो : आपल्या राज्यात पावसाचा परिणाम जाणवला नाही. पण पावसामुळे महागलेल्या भाज्यांना लोकांच्या डोळ्यांत अक्षरशः पाणी आणलंय. बाजारत सर्वच भाज्यांचे दर वाढलेत. त्यामुळे स्वाभाविक आहे. सामान्यांच्या खिशाला... अधिक वाचा

अदानींच्या स्वार्थासाठी गोव्याला का विकलं? आपचा मुख्यमंत्री सावंतांना प्रश्न

पणजी : आपचे प्रवक्ते आणि नेते ऍडव्होकेट सुरेल तिळवेंनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना 5 प्रश्न विचारले आहे. पणजीत घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. बुधवारी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाबाहेर... अधिक वाचा

विरोध कायम! पंधरा दिवस निघून गेले, मात्र आयआयटीविरोधात आंदोलन सुरुच

वाळपई : गुळेलीमधील प्रस्ताविय आयआयटी प्रकल्पाविरोधात स्थानिकांचा विरोध कायम आहे. 15 दिवस उलटून गेले, तरिही स्थानिक आंदोलनावर ठाम आहेत. गेल्या जवळपास पंधरा दिवसापासून शेळ मेळावली धडा पैकुळ इत्यादी गावातील... अधिक वाचा

पोर्तुगिजांनी दिले आणि स्वकीयांनी हिसकावले

पोर्तुगिज काळात स्थानिक लोकांना शेती- बागायतींच्या लागवडीसाठी ग्रामिण भागातील डोंगराळ पठार आफ्रामेंत किंवा आल्वारा जमिनी दीर्घकालीन भाडेपट्टीवर दिल्या होत्या. सतत दहा वर्षे लागवड केल्यास या जमिनींची... अधिक वाचा

सविस्तर | आपल्या मुलांचा जीव मोबाईलच्या किंमतीएवढा झालाय का?

ब्युरो : सत्तरीमध्ये दहावीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यानं आत्महत्या केल्याची घटना घडली. जे प्राथमिक कारण या घटनेत समोर आलं आहे ते हादरवून टाकणारंय. मोबाईलसाठी दहावीच्या मुलानं आत्महत्या करणं, गोव्यासारख्या... अधिक वाचा

काय सांगता? खरंच या महिलेनं 78 वर्ष वीज वापरली नाही!

मुंबईत वीज गेली म्हणून सोशल मीडियावर पोस्टी हाणणारे अनेक पाहायला मिळतील. त्यात मुंबईत वीज गेलेली असताना डोंबिवली आणि विरारमधलं पब्लिक वीज असल्यांना दोनशे ग्रॅम वजन वाढल्यासारखं झालं. वीज हा प्रत्येकासाठी... अधिक वाचा

कर्नाटकचे वकील अपरिपक्व!

पणजी : म्हादईप्रश्नी कर्नाटकची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात लढविणाऱ्या ऍड. मोहन कातरकी यांनी बुधवारी म्हादईबाबत केलेल्या वक्तव्यांतून त्यांची अपरिपक्वता दिसून येते. पाणी तंटा लवादाच्या निर्देशांचे उल्लंघन... अधिक वाचा

सविस्तर | वेश्या व्यवसाय आणि हारदवून टाकणारे सवाल

डॉ. रुपेश पाटकर : या गोष्टीला आता 12 वर्षांहून अधिक काळ लोटला. मी बांबोळीच्या मनोविकार संस्थेतील जॉब नुकताच सोडला होता आणि कन्सलटंट सायकियाट्रिस्ट म्हणून ‘अन्याय रहित जिंदगी’ (ARJ) या संस्थेत आठवड्यातून... अधिक वाचा

सरकारी कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नियोजन बिघडले, कारण…

पणजीः कोरोना (Corona) महामारीचा फटका खासगी क्षेत्राला भरपूर बसला. अनेकांवर बेकारीची पाळी आली. या परिस्थितीत सगळ्यात जास्त सुखी कोण असेल तर तो सरकारी कर्मचारी असंच आपण समजत होतो. पण गोव्यात मात्र परिस्थिती थोडी... अधिक वाचा

गृहनिर्माण मंडळाच्या नियमांवर `पोगो`ची छाप

पणजीः रिव्होल्यशनरी गोवन्स (Revolutionary Goans) म्हणजेच आरजी (RG) संघटनेच्या आंदोलनांचा प्रभाव हळूहळू सरकारी धोरणांवर पडू लागला आहे. गोवा गृहनिर्माण मंडळाने (Goa Housing Board) गृहनिर्माण नियमांच्या दुरुस्तीची अधिसूचना बुधवारी... अधिक वाचा

गोष्ट राजाराम पैंगीणकरांची…

डॉ. रुपेश पाटकरशंभर वर्षांपूर्वीची गोष्ट. गोव्यातील पैंगीण गावातील. राजाराम असेल पंधरा- सोळा वर्षांचा. त्याला सामाजिक विषयांची आवड. त्याकाळात तो लोकमान्यांचा केसरी पोस्टाने मागवून वाचे. पेपर पोस्टाने येई... अधिक वाचा

नातं गोव्याचं, देणं मराठीचं | चला संवाद साजरा करु!

पणजी : गोवन वार्ता लाईव्ह मराठी महाचॅनलच्या वेबसाईटचे लोकार्पण होत असताना मला अत्यंत आनंद होत आहे. 1 ऑक्टोबर 2020 रोजी श्री दत्त पद्मनाभ पीठ, तपोभूमीचे पीठाधीश प. पू. ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामीजींच्या शुभहस्ते... अधिक वाचा

शेवटी ‘मरे’ तरी ‘शाश्वत जिवंत’ कोकणी…

पणजीः कोकणी. गोंयकारांची फक्त भाषाच नाही तर ती इथली जीवन पद्धती आहे. तो इथला स्वभाव आहे. ती इथल्या स्वतंत्र अस्तित्त्वाची ओळख आहे. इथे मांडवीला दोन समृद्ध तीर. कोकणी आणि मराठीच्या तीरांमध्ये अखंड प्रवाहित... अधिक वाचा

…तर हा पक्ष देऊ शकतो भाजपला राज्यात पर्याय

पणजीः राज्यात 2017 च्या निवडणुकीत फक्त 13 जागांवर विजय प्राप्त केलेल्या भाजपने (BJP) विधानसभेतील सर्वांत मोठ्या काँग्रेस (Congress) पक्षाला मागे टाकून सत्तेवर डाव मांडला देखील. एवढेच नव्हे तर आजच्या घडीला पक्षाचे... अधिक वाचा

गोवा ड्रग्समुक्त होऊ शकतो, पण त्यांची इच्छा आहे का?

पणजीः गोवा हे पर्यटन क्षेत्र असल्यामुळे राज्यात देशी तसेच विदेशी पर्यटकांच्या मोठ्या प्रमाणात भेटी ओघाने आल्याच. अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने आगळेवेगळे महत्त्व असलेल्या पर्यटन व्यवसायासोबत अनैतिक... अधिक वाचा

तेव्हा माणूसकीचा सुद्धा खून झाला…

मडगावः याआधी आपण सारेच एकमेकांशी थेट जुळलेले होतो, आणि आता केवळ समाजमाध्यमांपुरतेच एकमेकांच्या जवळ राहिलेलो आहोत. मडगावातील खुनाची घटना ही याच गोष्टीची जाणीव करून देणारी ठरली आहे. मरणाच्या दारात उभा... अधिक वाचा

अशी केली पगारापेक्षा दुप्पट कमाई

पणजी : करोनाकाळातील लॉकडाऊनमुळे राज्यातील कृषी क्षेत्राला पुन्हा एकदा चालना मिळाली आहे. नोकऱ्या गेल्याने विदेश तसेच विविध राज्यांतून गोव्यात परतलेल्या युवकांतील अनेकजण गेल्या तीन महिन्यांपासून शेतीकडे... अधिक वाचा

शिक्षक ते पर्यावरणवादी – एका अवलियाची गोष्ट

पणजीः दरवर्षी जेव्हा ५ सप्टेंबर शिक्षक दिन म्हणून साजरा केला जातो तेव्हा माझ्यातल्या शिक्षकाला मंतरलेल्या शिक्षकी पेशातल्या दिवसांची प्रकर्षाने आठवण होते. आज सेवानिवृत्त होऊन कधीच नऊ वर्षांचा कालखंड... अधिक वाचा

कोणी राखली मुख्यमंत्री शशिकलाताई सरकारची पत?

पणजीः गोवा, दमण व दीव संघप्रदेश विधिमंडळाच्या दि.1 जून 1977 रोजी झालेल्या चौथ्या विधिमंडळ निवडणुकीत पहिल्याच खेपेला निवडून आलेले थिवी मतदारसंघाचे मगो आमदार अॅड. दयानंद गणेश नार्वेकर व रिवण मतदारसंघातून... अधिक वाचा

error: Content is protected !!